Beton Lučko d.o.o.

Udruga inovatora Hrvatske uz potporu Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te u suradnji s Hrvatskom zajednicom tehničke kulture organizirala je sudjelovanje hrvatskih inovatora (svojih članova i članica) na 44. Sajmu inovacija u Ženevi.

Na 44. sajmu inovacija, održanom od 13. do 17. travnja 2016. sudjelovale su selekcije inovatora iz 45 zemalja svijeta, a ukupno je bilo predstavljeno oko 1000 inovacija na površini od 10000 m2.

 

 

Na ovom, jednom od najprestižnijih međunarodnih sajmova inovacija u svijetu, Hrvatska selekcija je sudjelovala po dvadeset drugi  put za redom, a ove godine Udruga inovatora Hrvatske predstavila je 13 inovacija od kojih je velika većina osvojila nagrade u službenoj konkurenciji.

Nagrade su redom osvojile inovacije:

1. IONIZACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA SPUŠTANJE TOČKE TEČENJA SIROVE NAFTE I MAZUTA - Antuna Drvara iz Puščina - ZLATNA MEDALJA S POSEBNOM POHVALOM ŽIRIJA

2. SMART GEARBOX - Josipa Severa i Petra Kosija - BRONČANA MEDALJA

3. JEDNOKRATNI HIDROFILNI URINARNI KATETER U KOMPLETU S ANTISEPTIČKIM SREDSTVOM - GuardianMed j.d.o.o - Za istraživanje i razvoj u medicini - Luke Grgara sa Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet, Filip Črpiča sa Veleučilište u Karlovcu, Darije Simić SREBRNA MEDALJA

4. SKLOPIVI URED UZ KONTEJNER MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - Emila Butale,Veta d.o.o. – Karlovac - SREBRNA MEDALJA

5. VERTIKALNA EOLSKA ELEKTRIČNA CENTRALA - Franca Žirovnika  iz Pule ZLATNA MEDALJA       

6. CJEVNA KONSTRUKCIJA ZA MJERENJE PROTOKA TEKUĆINA - Krešimira Komljenovića, HEP - PROIZVODNJA d.o.o.  - SREBRNA MEDALJA

7. SIGURNOSNI UREĐAJ ZA PALJENJE SVJETALA NA VOZILU - Miodraga Spasića iz Splita - BRONČANA MEDALJA

8. APSORBIRAJUĆE BETONSKE BARIJERE ZA ZAŠTITU OD BUKE - RUCONBAR  Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Prof. Stjepan Lakušić, Ivo Haladin  - ZLATNA MEDALJA S POSEBNOM POHVALOM ŽIRIJA

9. DURGA® SILVER – prirodni Ayurveda šampon  - Danijele Hlanude iz Poreča BRONČANA MEDALJA

10. MBO-T STROJ ZA BIOREAKTORSKO KOMPOSTIRANJE - KOMPOSTDER -  Ðure Horvata, Tehnix d.o.o,  ZLATNA MEDALJA S POSEBNOM POHVALOM ŽIRIJA

11. REHABILITACIJSKI ULOŽAK ZA DOZIRANJE OPTEREĆENJA - Ivane Palčić iz Umaga - SREBRNA MEDALJA

12. ELEKTRIČNI SKUTER - Dominika Sremića - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje  -  SREBRNA MEDALJA

 

Ove je godine u Ženevi  izložbu posjetilo više od 35 tisuća posjetitelja. Izložene inovacije ocjenjivao je međunarodni ocjenjivački sud kojeg je činilo više od 85 stručnjaka, među kojima i predstavnik Hrvatske, Zoran Barišić,dipl.ing., glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske.

Hrvatske inovatore na sajmu je posjetio i hrvatski veleposlanik u Švicarskoj gospodin Aleksandar Heina, koji svojom nazočnošću, već poslovično,  svake godine  pruža podršku hrvatskim izlagačima.

Na marginama ovog događanja, održani su  brojni radni sastanci s predstavnicima nacionalnih asocijacija inovatora, a teme su pretežito bile vezane za bilateralnu suradnju. Održan je i redoviti radni sastanak s čelništvom Međunarodne federacije nacionalnih organizacija inovatora IFIA, na kojem je usuglašen kalendar projekata pod pokroviteljstvom IFIA, a posebice projekta ARCA 2016. Razgovor se vodio i o mogućem terminu Hrvatsko – Iranskog gospodarskog foruma koji još uvijek nije čvrsto definiran, obzirom na organizacijske probleme iranske strane.