Beton Lučko d.o.o.

Od osnutna 1986.g., stručni timovi kontinuirano rade na razvoju novih tehnologija i proizvoda. Kao dokaz tome navodimo i certifikat ISO-9001, čiji smo nosioci od 2004. godine.