Beton Lučko d.o.o.

 

Montažnim sistemom građenja elementima od armiranog i prednapregnutog betona Beton Lučko d.o.o. izvedeno je mnoštvo skladišnih, sportskih i poslovnih objekata. Ovaj sistem gradnje posebno je isplativ kod savladavanja većih raspona i visina konstrukcije.

Brza i kvalitetna proizvodnja u čeličnim kalupima u zatvorenom pogonu što pogoduje i zimskoj proizvodnji, sa kvalitetno njegovanim betonom i toplinski ubrzanim dozrijevanjem betona (zaparivanjem), veliki rasponi elemenata, te brza, sigurna i jednostavna montaža građevine bez upotrebe skupih oplata i podupiranja, daje prednost ovom sistemu gradnje pred klasičnim načinom građenja.

 

Konstrukcija hale sastoji se od:

Nosive konstrukcije:

  1. armirano betonskih stupova koji služe za izvođenje osnovne nosive konstrukcije objekta.  Stupovi se montiraju na unaprijed pripremljene monolitne temelje samce sa temeljnim časicama, koje su međusobno povezane temeljnim trakama.
  2. krovnih nosača raspona 10-25(30) m. poprečnog T ili I presjeka, klasično armiranih ili prenapregnutih, prema tipskom kalupu ili slobodnih dimenzija(vidljivo iz kataloga).
  3. greda, armiranobetonskih ili prenapregnutih, različitih presjeka, dimenzija prema statičkom proračunu. Grede mogu biti međukatne, vjenčane ili ukrute. Proizvode se u čeličnoj oplati raspona prema projektu.
  4. međukatne (stropne)  ili krovne TT ploče su armirano betonskei montažni elementi sa ili bez tlačne ploče, tipskih dimenzija, prema statičkom proračunu i prema raspoloživom  čeličnom kalupu, raspona do 15m ili više. Proizvode se klasično armirane ili prenapregnute.
  5. krovne T gredice max. raspona do 12m su armirano betonski elementi. Postavljaju se na krovne nosače na razmaku cca 2-3m. Preko njih se postavlja završni pokrov (sandwich lim)

 

Nenosive armirano-betonske fasade tj. fasadnih elemenata koji mogu biti:

  1. troslojni fasadni elementi (izolirani)
  2. jednoslojni od lakog betona
  3. jednoslojne monijerke.