Beton Lučko d.o.o.

 

Polumontažni sistem omogućuje brzu i jednostavnu montažu objekta. U tvornički izvedene zidne elemente,glatke površinske obrade, ugrađeni su slijepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori...


Karakteristike ovog sistema su:

 

OSNOVNA KONSTRUKCIJA objekta od nosivih poprečnih i uzdužnih zidova izvodi se u polumontažnom sistemu “Beton Lučko”. Zidovi se sastoje od dviju betonskih stijena debljine 5-6 cm, MB 30 , međusobno povezanih rešetkastim nosačima , sa ugrađenom armaturom zidova, i dobetoniranom jezgrom ( na gradilištu ) u kojoj se ostvaruju svi nastavci armature, kao u monolitnom a.b. zidu . U tvornički izvedene zidne elemente,glatke površinske obrade, ugrađeni su slijepi okviri za vrata i prozore, razvodne kutije za elekroinstalacije i ostali instalacijski prodori.

STROPNA KONSTRUKCIJA se sastoji od tankih montažnih armiranobetonskih “omnia”ploča , proizvod Beton Lučko d.o.o., MB 30, naknadno monolitiziranih dobetoniranjem . Debljina omnia ploče je 5-6 cm , sa ugrađenom armaturom donje zone stropne ploče i rešetkastim nosačima. Na gradilištu se postavlja armatura preklopa “omnia”ploča i armatura gornje zone ,te se stropna ploča dobetonira do pune visine . U “omnia” ploče se ugrađuju razvodne kutije za elektroinstalacije i izvode se svi potrebni otvori i prodori.

 

FASADNI ZIDOVI rješavaju se na tri načina koji osiguravaju trajnu zaštitu objekta :

 • mogu biti riješeni kao nosivi arm. betonski zidovi , prekriveni s vanjske strane termoizolacionim pločama ( ekspandirani polistiren ), na koje dolazi cementno ljepilo + fasadna zaštita .
 • fasadni zidovi se mogu izvesti kao nosivi armirano betonski zidovi , prekriveni s vanjske strane termoizolacionim pločama i obloženi armirano betonskim obložnim , konačno obrađenim , fasadnim elementima (monijerkama) , koji zajedno čine ventiliranu fasadu .
 • fasadni zidovi mogu se izvesti u montažnim armiranobetonskim troslojnim obrađenim fasadnim elementima koji ispunjavaju kompletan otvor između poprečnih nosivih zidova objekta , a mogu biti puni ili sadržavati otvore za lođu ili ugradbu prozora i vrata .
 • otvori između poprečnih nosivih zidova na fasadi objekta mogu se riješiti armirano betonskim montažnim fasadnim parapetima finalno obrađenog izgleda .
 • U stubišnim prostorima objekta ugrađuju se MONTAŽNI STUBIŠNI KRAKOVI. To su arm. betonski elementi koji se proizvode kao ravni stubišni krak promjenjivih dimenzija ili kao dvokrako zavojito stubište tipskih dimenzija. Ravni stubišni krak je dio jednokrakog , dvokrakog ili trokrakog stubišta , koje služi kao glavno stubište u stambenim zgradama ili u zgradam anamijenjenima javnoj upotrebi , a dvokrako zavojito stubište služi za komunikaciju unutar višeetažnih stanova te za sporedna stubišta u zgradama.

 


Prednosti sistema:

 • brza i jednostavna montaža , bez upotrebe zidne i stropne oplate, te smanjena potreba za podupiranjem
 • smanjena količina armiračkih radova prilikom građenja objekta
 • ugradnja slijepih okvira za vrata i prozore
 • ugradnja razvodnih kutija za elektroinstalacije i izvedeni ostali instalacijski prodori
 • zbog vrlo glatke obrade površina nema potrebe za žbukanjem ,već samo za finalnom obradom gletanjem i farbanjem
 • neminovni rezultat predhodnih stavki je znatna financijska ušteda.

 

SLOBODA PROJEKTIRANJA Opisani konstruktivni sistem omogućava apsolutnu slobodu projektiranja , kao i kod monolitnih armirano betonskih konstrukcija.

UGRADNJA ELEMENATA Ugradnja montažnih elemenata vrši se prema planovima montaže , koji se isporučuju naručitelju zajedno sa montažnim elementima , a izrađuje ih tehnološka konstruktorska grupa tvornice Beton-Lučko , opremljena modernom tehnologijom. U sklopu planova montaže isporučuje se i ostala dokumentacija u vidu radioničkih nacrta montažnih elemenata i svih detalja horizontalnih i vertikalnih spojeva elemenata, potrebnih radi ugradnje armature spojeva na gradilištu i uvida nadzornog organa , te omogućavanja njegove kontrole.

TRANSPORT ELEMENATA Montažni elementi dopremaju se na gradilište specijalnim vozilima tvornice “Beton Lučko” : labudicom , in-laderom ili šleperom .Transport montažnih elemenata na gradilištu vrši se kranskom dizalicom ili autodizalicom.

STATIČKI TRETMAN Opisani konstruktivni sistem odgovara u pogledu statičkog tretmana monolitnim armirano betonskim konstrukcijama jer omoguaava ugradnju proračunate armature u montažne stijenke zidova i “omnia” ploča , te kvalitetno ostvarivanje svih preklopa armature u središnjoj monolitnoj jezgri , sve prema “Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton” i “Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima”.

 

GALERIJA SLIKA: