Beton Lučko d.o.o.

Zidovi za zaštitu od buke su dugačke građevine čiji presjek odgovara stojećem uskom pravokutniku. Predviđaju se kad nema dovoljno raspoloživog prostora za pravi zemljani nasip ili strmi nasip, te na mostovima. Udaljenost zida za zaštitu od buke od kolnika treba biti takva da omogući potrebnu širinu zaustavne preglednosti, te odgovarajuću slobodnu širinu cestovne prometnice (ili željezničke pruge).

 

Također, Beton-Lučko pridodaje veliku važnost estetskoj izvedbi zaštitnog zida kao i uklapanje u krajolik ili naselje što se postiže rješenjima iz projekta.

 

GALERIJA SLIKA: