Hrvatski English
+385 (0)1 6599 700

Komercijalizacija inovativnih usluga i proizvoda zasnovanih na visokoinovativnoj tehnologiji RUCONBAR

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2023. godine - 31. prosinca 2024. godine

Ukupna vrijednost projekta: 1.382.836,54 €

Iznos koji sufinancira EU: 542.695,89 €


Razvoj inovativnih građevnih kompozita primjenom biopepela

Razdoblje provedbe projekta: 1. veljače 2019. godine - 1. veljače 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 4.873.365,13 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 2.732.782,08 HRK


Certifikacija proizvoda Beton Lučko

Razdoblje provedbe projekta: 15. travnja 2021. - 15. travnja 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 292.120,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 138.780,00 HRKIn-situ ispitivanja akustičkih svojstava barijera za zaštitu od buke tipa Ruconbar

Razdoblje provedbe projekta: 15. listopada 2021. - 13. siječnja 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 105.000,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 73.500,00 HRK4